Hoe het ontstond ...

In 2009 sloegen de West-Vlaamse SEL’s en Logo’s de handen in elkaar om samen werk te maken van ‘valpreventie bij senioren’. Er werd vertrokken vanuit de idee dat elk individu dat met een 65-plusser in contact kwam, mee kon helpen om de gezondheidsboodschappen rond valpreventie uit te dragen, van hulpverleners tot mantelzorgers tot vrijwilligers. Iedereen weet dat herhaling belangrijk is om het gedrag van iemand te veranderen. Als Jeanne wordt aangesproken door haar dochter, en door haar dokter, en door haar verpleegkundige om meer te bewegen, dan is de kans groter dat zij dit effectief ook doet!

Essentieel was natuurlijk dat die verschillende individuen dezelfde boodschappen zouden verkondigen, en zo ontstond de doelstelling om binnen de samenwerking hulpverleners op te leiden in het kader van valpreventie. De basis van deze opleidingen lag in de kennis aangereikt door KU Leuven en VIGeZ. Zo werd de Valpreventierichtlijn en het BOEBS-verhaal meegenomen in het project. Er werden kant-en-klare pakketten opgemaakt, waarbinnen de nadruk lag op de mogelijkheden per discipline (huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, poetshulpen en thuisverzorgenden). De pakketten werden voorgesteld aan verschillende diensten (thuiszorg, ziekenhuizen, woonzorgcentra …) en beroepsverenigingen en werden gratis ter beschikking gesteld. De enige voorwaarde om ze te verkrijgen, was dat de organisatie een engagementsverklaring ondertekende, waarin zij zich engageerde om haar personeel op te leiden en waar mogelijk valpreventie te integreren in haar werking.

Eén van de knelpunten - namelijk tijdsgebrek bij de hulpverleners - wilden we omzeilen door het in het leven roepen van de “Week van de Valpreventie”. Deze zou één keer per jaar doorgaan, telkens in April. Tijdens deze week zouden de organisaties die zich engageerden extra activiteiten organiseren in het kader van valpreventie! Er werden menukaarten opgemaakt met de beschikbare materialen en methodieken om de organisaties te inspireren.

De eerste Week van de Valpreventie ging door in 2010 en werd meteen een succes: 29 organisaties namen deel. Denise Huysentruyt, de mama van de bekende TV-kok werd meter van de eerste Week! In 2011 werd de tweede Week van de Valpreventie georganiseerd met een nog groter succes, 54 deelnemers (foto's 2011). Naar aanleiding van de tweede editie werden op Vlaams niveau gesprekken gestart om het West-Vlaamse verhaal te 'Vervlaamsen'. Zo gezegd zo gedaan, ontstond de eerste Vlaamse editie van de Week van de Valpreventie! Deze ging door tijdens de week van 23 tot 29 april 2012, met de focus op valpreventie in Woonzorgcentra! De respons was enorm, met bijna 500 geëngageerde deelnemende organisaties, alvast een geslaagde eerste editie! Tijdens de edities 2013 en 2014 lag de focus op 'bewegen', één van de belangrijkste factoren om vallen te voorkomen. De campagne 'Dans je leven lang' kende een enorm succes! In 2015 en 2016 werd een nieuwe campagne gelanceerd: 'Van slaappillen kan je vallen'. Het geneesmiddelengebruik bij ouderen ligt immers erg hoog en sommige geneesmiddelen verhogen de kans op een val. In 2017 en 2018 lag de focus op actief bezig zijn en dit op een veilige manier. Dat wil zeggen, met aandacht voor de verschillende valrisicofactoren zoals voeten en schoeisel, zicht, medicatie, duizeligheid, voeding of gedrag en veiligheid in huis. In 2019 ligt de focus op valangst en hoe men de negatieve spiraal kan doorbreken.