Valrisicofactor medicatie

Slogan WvdV 2015

Valpreventie > Aanbod > Week van de Valpreventie > Focus WvdV > Medicatie


Met deze slogan gaat op 18 april 2016 de 5de editie van de Week van de Valpreventie van start.

Specifieke aandacht voor slaapmedicatie in kader van valpreventie, is nodig, gezien het hoge gebruik ervan bij ouderen:

  • 35% van 75-plussers gebruikt een slaap- of kalmeringsmiddel, waarvan 40%  vrouwen en 26% mannen
  • In woonzorgcentra neemt 79% van de bewoners psychofarmaca; meer in detail neemt 54% een benzodiazepine, 40% een antidepressivum en 33% een antipsychoticum

Nochtans zijn de indicaties om psychofarmaca te gebruiken eerder beperkt, en bestaan er in vele situaties niet-farmacologische alternatieven. Daarenboven is het afbouwen of stoppen van psychofarmaca bij ouderen onder toezicht van een arts mogelijk, zelfs na langdurig gebruik. 

Wij roepen graag alle verenigingen, organisaties, intermediairen, woonzorgcentra, gezondheids- en welzijnswerkers en iedereen die in contact komt met 65-plussers op om valpreventie activiteiten te organiseren. Maak hiermee kans op de Award Week van de Valpreventie 2016’!

Van slaappillen kan je vallen

NIEUW: Sensibilisatiefilmpje 'Van slaappillen kan je vallen': Thuissetting