Focus Week van de Valpreventie

Het expertisecentrum beschrijft in haar praktijkrichtlijnen Vlaamse richtlijn: ‘Valpreventie bij thuiswonende ouderen’ en ‘Valpreventie in Woonzorgcentra: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’ op basis van de best beschikbare wetenschappelijke evidentie ter preventie van vallen, de belangrijkste valrisicofactoren:

 thuiswonende oudere  bewoner in woonzorgcentrum
 1. Stoornis in evenwicht, spierkracht, gang en mobiliteit
 2. Medicatie
 3. Cognitieve stoornis
 4. Pijn
 5. Urinaire incontinentie
 6. Laag vitamine D-gehalte
 7. Duizeligheid (orthostatische hypotensie)
 8. Verminderd zicht
 9. Onaangepast schoeisel
 10. Risicogedrag en onveilige omgeving
 11. Valangst
 1. Stoornis in evenwicht, spierkracht, gang en mobiliteit
 2. Medicatie
 3. Duizeligheid (orthostatische hypotensie)
 4. Verminderd zicht
 5. Problemen met voeten & schoeisel
 6. Risico’s in de omgeving en het gedrag
 7. Urinaire incontinentie
 8. Valangst

Tijdens de Week van de Valpreventie wordt specifiek aandacht gegeven aan één of meerdere valrisicofactoren. 

In 2018 ligt de focus van de Week van de Valpreventie, net zoals in 2017, op actief bezig zijn en dit op een veilige manier. Dit wil zeggen dat men voldoende aandacht schenkt aan de verschillende valrisicofactoren zoals verminderd zicht, laag vitamine D-gehalte, valangst, medicatie, onveilige omgeving, onaangepast schoeisel, …

Tijdens deze 7deeditie van de Week van de Valpreventie willen we de krachten bundelen om de noodzakelijke informatie over bewegen en valrisico te verspreiden.

In 2012 werd specifiek de aandacht gevestigd op Valpreventie in woonzorgcentra (gezien op dat moment de Vlaamse praktijkrichtlijn ontwikkeld was). Tijdens editie 2013 en 2014 zoomden we specifiek in op de valrisicofactor 'bewegen' (evenwicht, spierkracht & mobiliteit), waarbij de bewegingsdriehoek mooi illustreert hoe ouderen actief kunnen blijven. Onze Vlaamse 'Dans je leven lang!'-campagne, om zoveel mogelijk ouderen in beweging te krijgen/houden, was dan ook een groot succes! In 2015 en 2016 vestigden we al onze aandacht op de valrisicofactor 'medicatie'. Er is immers een duidelijk verband aangetoond tussen een verhoogd valrisico bij ouderen en het gebruik van psychofarmaca, zoals de benzodiazepines/Z-producten, antidepressiva en antipsychotica. Het verhoogde valrisico komt voort uit de mogelijke neveneffecten van deze medicatie, zoals sedatie, duizeligheid en orthostatische hypotensie.