Week van de Valpreventie

De ‘Week van de Valpreventie’ (WvdV) is een jaarlijks weerkerende 'vitrine' om val- en fractuurpreventie publiek in de belangstelling te plaatsen. Deze campagneweek heeft als doel ouderen, hun familie en alle gezondheidszorg- en welzijnswerkers in Vlaanderen te sensibiliseren en te informeren over val- en fractuurpreventie. Tijdens de WvdV worden alle verenigingen, organisaties, intermediairs, woonzorgcentra, gezondheids- en welzijnswerkers enz. die in contact komen met 65-plussers, aangesproken om samen te werken rond val- en fractuurpreventie.

De ‘Week van de Valpreventie’ betreft een samenwerking tussen het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV), het Vlaams Instituut Gezond Leven en het LOkaal GezondheidsOverleg (LOGO), met ondersteuning van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Met 496 deelnemende organisaties in 2012, 769 organisaties in 2013, 831 in 2014, 923 in 2015, 950 in 2016 en 1027 in 2017, hebben we in 2018 de kaap van duizend deelnemers overschreden! De Week van de Valpreventie 2018 ging door van 23 april tot en met 29 april 2018, en dit jaar namen 1121 organisaties deel.